Hvad er stormfald?

Ved stormfald forstås, at mange træer på samlede skovarealer på mindst 0,5 ha vælter eller knækker pga. kraftig vindpåvirkning. Der har fx været stormfald, hvis der i en landsdel er væltet eller knækket træer svarende til mindst 1 års hugst.

Ved stormfald forstås, at mange træer på samlede skovarealer på mindst 0,5 ha er vælter eller knækker på grund af kraftig vindpåvirkning. Der har været stormfald, hvis der i en landsdel er væltet eller knækket træer svarende til mindst 1 års hugst i den pågældende landsdel, eller hvis der på landsplan er væltet eller knækket mindst 1 mio. m3 træ. Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormfald på baggrund af udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøstyrelsen.