Hvad er stormflod?

Ved stormflod forstås oversvømmelse pga. en ekstremt høj vandstand i havet. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år.

Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år. Sjældenheden af en vandstand vurderes på baggrund af statistiske modeller udarbejdet af Kystdirektoratet, også kaldet Højvandsstatistikken. Højvandsstatistikken opdateres hvert 5. år.

Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april. Der kan godt på samme tid erklæres stormflod i én del af landet, men ikke i andre dele af landet. Dette skyldes, at sjældenheden af en vandstand varierer på hver enkelte kyststrækning, samtidig med at stormfloder rammer forskelligt afhængig af vind og vandstand.