Anmeldelse af skader efter oversvømmelse

Skader forårsaget af oversvømmelse fra et vandløb eller en sø skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring for den skadede genstand eller ejendom. Anmeldelse skal ske elektronisk via Naturskadebasen.