Både og joller

Der ydes ikke erstatning for både og joller, da de er undtaget fra erstatning i negativlisten i naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 11.

Se også "Negativlisten".