Løsøre

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Løsøre defineres som "flytbare fysiske formuegenstande", dvs. møbler og andet indbo, maskiner, inventar og varelagre m.v.

Ved skader på løsøre skal skadelidte som udgangspunkt gemme de beskadigede genstande, så skadens omfang og værdien kan vurderes af en taksator. I særlige tilfælde kan det aftales med taksator i stedet at fremvise billeddokumentation eller fremsende kvitteringer. Særlige tilfælde omfatter f.eks. skader på fødevarer og løsøre, der er skyllet bort.

Skadet løsøre kan normalt bortskaffes, når dette har været gennemgået og vurderet af forsikringsselskabets taksator.

Privat løsøre opgøres til nyværdi med mindre det er mere end 2 år gammelt. Hvis løsøre er mere end 2 år gammelt, sker der fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis.

Erhvervsløsøre opgøres på følgende måde:

  • Råvarer, dagsværdie: Den værdi løsøret havde inden skaden.
  • Færdigvarer: Den pris man kunne have fået ved almindeligt salg inden skaden skete, med fradrag af normale omkostninger ved salg og lignende.
  • Inventar og driftsudstyr: Nyværdien, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdien.
  • Genfremstilling af originale modeller/tabte data: Fremstillingspriser.

Se også "Afskrivning", "Bygningsdele", "Fordelingsvejledning", "Manglende dokumentation" og "Skadelidtes pligter".