Øvrige nyheder

Ikke stormflod efter Nora i nat

Der har ikke har været stormflod efter stormen Nora i nat den 19. februar 2022. Det kan dog ændre sig i de kommende dage, og derfor kan Stormrådet senere erklære stormflod.

Der har ikke været stormflod efter stormen Nora, da der ikke er registreret vandstande, som når op på en 20-års hændelse. Stormrådet kan først erklære Stormflod, hvis der er registreret vandstande i den højde. En sådan afgørelse vil eventuelt kunne træffes af Stormrådet en af de kommende dage.

Læs i Kystdirektoratets højvandsstatistikker (side 6) om, hvilken vandstand, der svarer til en 20-års hændelse i dit område.