Afgørelse

Sagsnummer
20/01884

Delvis medhold i klage over forsikringsselskabets langsommelige sagsbehandling og genhusning

Naturskaderådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets samlede sagsbehandling af en stormflodssag. Sagsbehandlingen havde samlet set været for langsom. Naturskaderådet havde ikke mulighed for at afgøre om selskabet havde pådraget sig et erstatningsansvar i relation til den langsommelige sagsbehandling. Naturskaderådet fandt, at det i perioden på 3 år efter Stormrådets afgørelse i sagen, havde været muligt at gøre ejendommen indflytningsklar. Naturskaderådet fandt herefter i overensstemmelse med gældende praksis, at opmagasinering ikke længere var rimelig og nødvendig.