Anmeld skader efter tørke, stormflod og oversvømmelse

Du skal anmelde skader efter tørke, stormflod og oversvømmelse fra vandløb eller sø til dit eget forsikringsselskab. Skaden skal være anmeldt inden for 2 måneder efter hændelsen.

Er du i tvivl om anmeldelse af skader efter stormflod? Kontakt dit forsikringsselskab

www.stormbasen.dk kan du selv anmelde skader efter weekendens stormflod.

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde formularen, er det dit forsikringsselskab, du skal kontakte. 

Anmeld skade efter stormflod på stormbasen.dk

 

 

Stormflod i Danmark - hvad gør du?

Oversvømmelse efter ekstrem høj vandstand kaldes stormflod. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der er tale om stormflod.

På siden 'Stormflod i Danmark' kan du læse mere om stormflod og om, hvordan du er stillet i tilfælde af skade efter stormflod.

Gå til siden om stormflod i Danmark

Generelle henvendelser

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariatet

Om Naturskaderådet

Naturskaderådet er et uafhængigt råd, der administrerer lovgivningen om tre typer naturkatastrofer: Stormfald, stormflod, tørke samt oversvømmelse fra vandløb og søer
Læs mere om Naturskaderådet