Guide

Dækningsvejledningen

I Naturskaderådets dækningsvejledning kan du læse om, i hvilket omfang og på hvilken måde, man kan opnå dækning for skader efter stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke.

Guide

Dækningsvejledningen

Dækningsvejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilken dækning, der kan opnås ved skader efter stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke i henhold til lov om visse naturskader (naturskadeloven).

Hent Dækningsvejledning (pdf)

 

Vejledning til forsikringsselskaberne

Dækningsvejledningen er målrettet sagsbehandlere og taksatorer i forsikringsselskaberne og skal betragtes som en hjælp til forståelse af gældende regler og praksis i en konkret skadessituation. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Naturskaderådet og Forsikring & Pension.

Vejledningen er ikke udtømmende. Foretag derfor altid en konkret vurdering af en skade i hvert enkelt tilfælde ud fra en samlet bedømmelse af skaden og gældende ret på området. Vejledningen kan i tvivlstilfælde suppleres med Naturskaderådets FAQ og afgørelser truffet af Naturskaderådet.

Gå til naturskadeloven

Jura

Mulig svindel?

Forsikringsselskaber skal under sagsbehandling forholde sig til eventuel mistanke om svindel.
Læs 'Mistanke om svindel'
Fakta

Få mere viden om naturskader

Få fakta om naturskadeområdet. Se vores samlede overblik over information om naturskadeordningerne, stormflod, oversvømmelse og tørke fra Naturskaderådet og Naturskaderådets samarbejdspartnere.
Gå til 'Viden om naturskader'