Afgørelse

Sagsnummer
20/01884

Ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af dækning af udgifter til genhusning og opmagasinering samt skadet løsøre

Stormrådet afvist i klagen vedr. dækning af udgifter til genhusning og opmagasinering. Det krævedes efter Stormrådets opfattelse en egentlig bevisbedømmelse af de konkrete forhold, er alene kan foregå ved domstolene. Stormrådet gav ikke medhold i klagen vedr. beskadiget løsøre. Stormrådet fandt, at klager ikke havde dokumenteret, at der var skades løsøre, der var dækningsberettiget. Stormrådet bemærkede, at det forhold, at en seng suger vand fra en fugtig væg er en indirekte skade, der ikke er dækningsberettiget, jf. stormflodslovens § 4, stk. 2.