Publikationer

Årsberetning, årsrapporter og øvrige udgivelser

Samlet oversigt over Naturskaderådets årsberetninger og årsrapporter samt andre publikationer med relevans til stormflods- og oversvømmelsesordningerne.

Naturskaderådets årsberetning 2020

For Naturskaderådets erstatnings- og tilskudsordninger har 2020 været præget af flere mindre hændelser med oversvømmelse fra vandløb og søer. Naturskaderådets arbejde har tillige været præget af corona-pandemien.
Naturskaderådets Årsberetning 2020