Info

Om Naturskaderådet

Naturskaderådet administrerer lovgivningen om 4 typer naturkatastrofer - stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, tørke og stormfald.

 • Kontakt

  Se, hvordan du nemmest kommer i kontakt med Naturskaderådet og find betalingsoplysninger.

  Se kontaktmuligheder

 • Bygnings- og Boligregistret - BBR

  Se, hvad Naturskaderådet registrerer i Bygnings- og Boligregistret i tilfælde af en hændelse.

  Læs mere om BBR-registreringer

Hvem sidder i Naturskaderådet?

Naturskaderådet består af 8 medlemmer, samt 4 sagkyndige og et sekretariat. 

Naturskaderådet er et uafhængigt råd. Det er nedsat i henhold til lov om visse naturskader. Rådet afgør, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke. Rådet afgør endvidere sager om tilskud til genopretning af skov efter stormfald. Naturskaderådet fører også tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager, sager om oversvømmelse fra vandløb og søer og tørkesager.

Naturskaderådet er udpeget af erhvervsministeren og består af en uafhængig formand og 7 andre medlemmer. Medlemmerne repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier.

Der er tilknyttet 4 eksperter (sagkyndige) til Naturskaderådet. De sagkyndige har særlig viden om kystforhold, vandløb og søer, tørke og skovområdet. De er udpeget af henholdsvis Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet og GEUS. Naturskaderådets sagkyndige hjælper rådet med tekniske spørgsmål i forbindelse med afgørelse af, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer, tørke eller stormfald.

 

 • Christian C. Lund Nielsen, Formand
 • Hans Høj, næstformand, (Kontorchef), Erhvervsministeriet
 • Vibeke Huess, (Seniorforsker), Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Jette Kammer Jensen (Sekretariatschef), Forbrugerrådet Tænk
 • Caroline Simone Evers (Konsulent), Forsikring & Pension
 • Annemarie Nissen (Fuldmægtig), Justitsministeriet
 • Peter Albeck Laursen (Teknik- og forsyningschef), Kommunernes Landsforening
 • Laura Storm Henriksen (Chefkonsulent), Miljø- og Fødevareministeriet
 • Holger Toxvig Madsen (Civilingeniør), Kystdirektoratet
 • Morten Kruse (Miljøtekniker), Miljø- og Fødevareministeriet
 • Peter Kyvsgaard (Forstfuldmægtig), Miljø- og Fødevareministeriet
 • Bertel Nilsson (seniorforsker), GEUS
 • Susanne Aamann, kontorchef
 • Poul Jensen, chefkonsulent
 • Jens Faurschou, fuldmægtig
Kontakt

Pressekontakt for journalister

Hvis du er journalist og har brug for at kontakte Naturskaderådet, kan du ringe til pressetelefonen på 41 71 50 98. Du kan også sende en sms eller en mail.

Send en mail til Naturskaderådets sekretariat