Anke

Klag over afgørelse

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet i din stormflods-, oversvømmelses- eller tørkesag, kan du klage til Naturskaderådet.

Før du klager

Naturskaderådet behandler klager over afgørelser i stormflods-, oversvømmelses- og tørkesager. Det kan fx være, at du vil klage, fordi du er utilfreds med erstatningens størrelse, eller at forsikringsselskabet har afvist din anmeldelse.

Inden du klager til Naturskaderådet skal du skriftligt have forsøgt at få dit forsikringsselskab til at ændre afgørelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du klager til Naturskaderådet, kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.

Udfyld klageformular

Hvis du ønsker at klage, skal du bruge en af disse 2 formularer. Læs vejledningen sidst i klageformularen, før du går i gang med at udfylde den.

Udfyld klageformular i pdf-format (pdf)
Udfyld klageformular i Excel-format (xls)

Kontakt

Naturskaderådets sekretariat

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariat
Video

Er du dækket af stormflodsordningen?

Se videoen og bliv klogere på, hvad stormflodsordningen er. Du får også information om, hvad du skal gøre, hvis du er ramt af stormflod. Videoen varer cirka 2 minutter.