Anke

Klag over afgørelse

Hvis du er utilfreds med den endelige afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet i din stormflods-, oversvømmelses- eller tørkesag, kan du klage til Naturskaderådet. Læs, hvad du skal gøre, før du klager.

Generelt

Alle felter i formularen markeret med farve kan udfyldes.

Det udfyldte skema skal sendes til Naturskaderådet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller til e-mailadressen naturskade@naturskade.dk.

Det er vigtigt, at du udfylder alle de felter på anmeldelsen, som du har mulighed for. Mangler der væsentlige oplysninger på anmeldelsen, vil du blive kontaktet. Manglende oplysninger forlænger den tid, det tager at behandle din sag.

Hvis du er i tvivl om, hvordan man udfylder skemaet, kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat, på naturskade@naturskade.dk eller 41 71 50 00.

Dine kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger udfyldes med den adresse samt telefon og e-mail, hvor det er lettest at komme i kontakt med dig. Har din bopæl taget skade, så du midlertidigt er fraflyttet, er det derfor vigtigt at give informationer om din midlertidige bopæl.

Forsikringsselskab, der har afgjort din sag

Under forsikringsselskab bedes du angive hvilket selskab, som har afgjort din sag.

Skadested og sagsnummer

Her skal du angive, stedet hvor skaden er sket. Hvis skadestedet er sammenfaldende med kontaktadressen, kan du blot sætte et kryds i feltet, som angiver at der er tale om samme adresse.

Du skal også anføre det sagsnummer, som sagen er registreret med i Stormbasen.

Kort beskrivelse af din klage

Her skal du beskrive, hvorfor du klager. Årsagen til en klage er altid individuel, og det er vigtigt at få oplyst årsagen, fx. erstatningens størrelse, afvisning, fradrag i erstatningen eller andet. På den måde vil det være lettere at få indkredset det, der skal undersøges i forbindelse med klagen. Det vil samtidig nedsætte sagsbehandlingstiden.

Ud over årsagen til klagen skal du anføre datoen for forsikringsselskabets afgørelse, og du skal også markere, om du har forsøgt (skriftligt) at få afgørelsen ændret hos dit forsikringsselskab. Det skal du nemlig gøre, inden du klager til Naturskaderådet.

Hvis forsikringsselskabet har fastholdt sin afgørelse ved en skriftlig henvendelse til dig, skal du anføre datoen for forsikringsselskabets endelige afgørelse. Har forsikringsselskabet ikke svaret dig, skal du ikke skrive nogen dato.

Til sidst skal du underskrive blanketten og angive en dato for underskriften. Du skriver under på, at du gerne vil klage og på rigtigheden af de oplysninger, du har angivet på blanketten og i eventuelle bilag, du medsender.

Du kan vedlægge eventuelle bilag, når du sender klagen til Naturskaderådets sekretariat.

Kontakt

Naturskaderådets sekretariat

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariat
Video

Er du dækket af stormflodsordningen?

Se videoen og bliv klogere på, hvad stormflodsordningen er. Du får også information om, hvad du skal gøre, hvis du er ramt af stormflod. Videoen varer cirka 2 minutter.