BBR

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret.

Det bliver registreret i BBR, at der har været skader som følge af stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer, eller tørke, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og påbegyndt udbetaling heraf. Registrering sker på alle de bygninger på den pågældende matrikel, der dækkes af policen.

Man kan helt frem til første udbetaling af erstatning trække sin anmeldelse tilbage, uden at der sker registrering i BBR.

Registrering kan ses i BBR-registeret