Genhusning

Skadelidte kan få erstatning for rimelige omkostninger til genhusning, hvis det vurderes, at skadelidte skal genhuses i forbindelse med reparation af skader som følge af stormflod, tørke eller oversvømmelse fra vandløb og søer.