Negativlisten

I naturskadeloven er oplistet en række tilfælde, hvor der ikke ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre. Disse tilfælde er nævnt i den såkaldte "negativliste" i naturskadelovens § 4, stk. 2 og 3.