Skadelidte

Skadelidte er den person eller virksomhed, som har lidt skade.

I forbindelse med stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer eller tørke er der typisk tale om den person eller virksomhed, som ejer det, som er blevet skadet af vandet.

Det er skadelidte, som i udgangspunktet er berettiget til at modtage den eventuelle erstatning efter en stormflod, oversvømmelse eller tørke. Retten til erstatning kan også under særlige omstændigheder, jf. naturskadelovens § 5, tilfalde rettighedshaver (fx panthavere), og kan overgå til en anden ved transport eller ved salg.

Se også "Skadelidtes pligter" og "Pant".