24. november 2021

Velkommen til Stormrådets nyhedsbrev

Velkommen til Stormrådets nyhedsbrev, som vi fremover vil sende ud to-tre gange om året. I dette nyhedsbrev kan du for eksempel få svar på, om skader efter oversvømmelser fra kloakker dækkes af stormflods- og oversvømmelsesordningerne. Du kan også læse om de seneste tilsynsafgørelser, som blandt andet viser, hvor vigtigt det er at kunne dokumentere skadesudbedring.

Oversvømmelser fra kloakker: Dækkes skaderne?

Stormrådet får jævnligt anmeldelser og henvendelser fra blandt andet boligejere, der spørger, om man kan få erstatning for skader efter oversvømmelser fra kloakker.

Læs 'Anvendelsesområdet For Stormflods Og Oversvømmelsesordningen Ift. Vand Fra Kloakker' (pdf)

Ny artikel om stormflods- og oversvømmelsesordningerne i Danmark

Vi har netop skrevet en artikel om stormflods- og oversvømmelsesordningerne og om mulighederne for erstatning. Artiklen er udgivet i Nordisk Forsikringstidsskrift og kan læses på nft.nu.

Læs artiklen på nft.nu

Seneste tilsynspraksis: Hvad kan vi lære af det?

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Kodeordene er ensartethed og rigtige afgørelser i sagerne.

Læs 'Opsamling på tilsyn oktober-December 2020' (pdf)

Dækningsvejledning: Hvordan er jeg dækket efter stormflod eller oversvømmelse?

Stormrådet har udgivet en vejledning til forsikringsselskaberne som en hjælp til bedre at forstå reglerne om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Den kan også hjælpe dig til en afklaring af, hvilken erstatning du kan få i forbindelse med en oversvømmelse.

Læs 'Dækningsvejledning Juni 2021' (pdf)

Hvad betaler du til stormflods- og oversvømmelsesordningen?

Forsikringsselskaberne opkræver en afgift (stormafgift) på dine brandforsikringer. Afgiften finansierer erstatninger ved skader efter stormflod og oversvømmelse samt tilskud til genplantning af robust skov, når træerne er væltet i en storm. Afgiften opkræves en gang om året. Ved du, hvad du betaler for at være med?

Læs pressemeddelelsen

Tilmeld dig nyheder fra Naturskaderådet