30. marts 2022

Stormrådets nyhedsbrev marts 2022

Velkommen til Stormrådets første nyhedsbrev i 2022. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om Stormrådet, der skifter navn, den nye mulighed for erstatning for skader forårsaget af tørke, og om hvordan vi i Danmark klarede stormene Malik og Nora i starten af året.

Da Malik og Nora gik i land

2022 har allerede budt på to storme og en stormflod. Nora var forholdsvis blid, men Malik tog for sig og sendte store mængder vand ind over flere områder i Danmark, hvor Stormrådet efterfølgende har erklæret stormflod.

Læs 'Da Malik og Nora gik i land' (pdf)

Ny tørkeerstatningsordning vedtaget

Folketinget vedtog den 16. december 2021 en ny erstatningsordning. Det betyder, at man pr. 1. juli 2022 kan få erstatning for bygningsskader, der sker som følge af langvarig tørke.

Læs om den nye tørkeordning (pdf)

Naturskaderådet - Stormrådet skifter navn endnu engang

Der har været tradition for, at afgørende ændringer i lov om stormflod og stormfald også har medført ændringer af Stormrådets navn. Det er også tilfældet i forbindelse med indførelse af tørkeordningen.

Læs 'Stormrådet får nyt navn' (pdf)

Vidste du...

...at det er dit eget forsikringsselskab, der behandler din anmeldelse af en skade som følge af stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer eller tørke?

Læs mere om anmeldelse af skade (pdf)

Tilmeld dig nyheder fra Naturskaderådet