Øvrige nyheder

Stormflodsområdet efter stormen Pia 22. - 23. december 2023 er udvidet

Naturskaderådet har i dag afgjort, at kyststrækningen mellem Århus (Studstrupværket) og Fornæs Fyr (nord for Grenå) samt kyststrækningen mellem Asnæs Fyr og Halsskov Odde også er en del af stormflodsområdet efter stormen Pia 22. - 23. december 2023.