Erstatning

Hvis du har haft en stormflods-, oversvømmelses- eller tørkeskade, kan du som udgangspunkt søge om erstatning. For tørkeskader gælder det dog alene skader, der er indtruffet efter tørkeskadeordningens ikrafttræden den 1. juli 2022.