Sagsforløb for stormflodsskade

Når du har anmeldt en skade efter stormflod, vil du blive kontaktet af en taksator fra dit forsikringsselskab. Det er en fordel, at du udfylder løsøreskema, inden besøget.